Ja, tack!

8 maj 08:00 - 10:00Länsförsäkringar, Plan 14

Citadellsstad, elvägar och gemensam trygghet! 

Runt år 2020 kommer vi kunna röra oss i nya delar av vår stadsdel, delar som förbinder city med resten av Västra Hamnen. Detta ställer krav på nya vägar och eventuellt nya sätt att färdas i stadsrummet. Denna nätverksträff låter oss blicka in i framtiden och inspireras av varandras sätt att transportera oss och tänka!

Program

8.00  Frukost och välkomnade av nätverket.

8.15  Social trygghet, hur skapar vi det?    // Ingemar Helgesson & Kenneth Johansson,  LÄNSFÖRSÄKRINGAR

8.30   Citadellsstaden.      Ett nytt område som kommer länka samman vår stadsdel med citykärnan.  // Ola Kjellander / KJELLANDER & SJÖBERG

9.00  Hur transporterar vi oss i framtiden?   

// Panelsamtal med  Peter Håkansson, sektionschef Trafik- och samhällsplanering ÅF Infrastructure och Per Löfberg, Future by Lund och Teres Arvidsson, representant från Mobility Challenge.

Samtalet inleds med 5 min presentation av våra gästers olika fokusområden och leds sedan av Carin Daal, projektledare för Mobility Challenge 2018.

_________________

Träffen avslutas med att vi alla går ut till den nyinstallerade servicestationen på St Varvsgatan och inviger plaketten som vanns av det vinnande laget för Mobility Challenge 2017 #Elftetimmen. Tack vare Anja Westling, Oskar Lärn, Anja Emzén, Andreas Lundberg och Helene Gustafsson eminenta samarbete!

                                                                              

Stadsbild:  Wihlborgs / fotograf Felix Gerlach

Ja, tack!

Din del i stadsdelen!

Västra Hamnen – Have it all, har bildats med syfte att stärka och bredda samarbetet mellan alla intressenter i stadsdelen och lyfta utvecklingen av  Västra Hamnen.

Som medlem i Västra Hamnen- HAVE IT ALL delar du kunskap, nätverk och idéer inom hållbar stads- och affärsutveckling generellt och i Västra Hamnen speciellt. Föreningen är till för alla verksamma och boende i stadsdelen som vill göra skillnad. 

Välkommen till att bli en del av gemenskapen och bidra!


Intresseanmälan medlemskap

http://vastrahamnen.se

Ja, tack!

Vi välkomnar er!